2014-06-26 13.28.38

Brannisolering av bærende stål og betongkonstruksjoner er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig bæreevne og stabelitet ved en eventuell brann.
For og beskytte konstruksjonene kan vi bruke myke steinullsplater , harde plater eller brannmaling.

Kontakt Kjell for råd og veiledning for brannbeskyttelse av konstruksjoner.
Planlegg brannbeskyttelsen av dette på prosjekteringsstadiet.
Kan være masse penger og spare på å bruke riktig stålprofil.
Vi bruker produkter fra flere forskjellige leverandører for og ha de rette produktene til akkurat ditt prosjekt.

§ 11-4. Bæreevne og stabilitet.
Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner er å oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.

Bæreevnen til de forskjellige konstruksjonene må være tilstrekkelig til at de brannskillende bygningsdeler opprettholder sin funksjon i den tid som er forutsatt for disse.
Trappeløp må ha brannmotstand for å muliggjøre rednings- og slokkeinnsats og ivareta sikkerheten til rednings- og slokkemannskaper både under og etter innsats.
Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen. Tyngre bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets hovedbæresystem.

Vi kan utføre brannbeskyttelse i henhold til krav i BREEAM NOR.