2014-04-25 11.04.51

Brannisolering / brannmaling :

For å sikre et bygg mot brann må man allerede før oppføring tenke passiv brannsikring.  Hensikten med passiv brannsikring er å bruke materialer og konstruksjonsdeler som skal hindre en eventuell brann i å spre seg.  Ved å tenke passiv brannsikring fra tidlig i byggefasen frem til ferdig bygg forlenger man bygningens levetid og sikrer eiernes og brukernes trygghet.

Passiv brannsikring med riktige materialer og produkter beskytter byggets stålkonstruksjon og betong mot varme, og ved en eventuell brann vil brannisolering og brannmaling holde stål og betong under kritisk makstemperatur og gjøre det tryggere for de som skal utføre et eventuelt slukkearbeid.

I vårt arbeid med brannbeskyttelse av søyler og dragere brukes harde og myke plater eller brannmaling.

Ta kontakt med Anders Didrik Rugland, tlf 48 20 61 31 for mer informasjon.

Vi kan utføre brannbeskyttelse i henhold til krav i BREEAM NOR.