lagerdrer-300x200

Dører :

Vi leverer og monterer alle typer tre- og ståldører i henhold til de forskjellige klassifiserings-krav. Dørene er klargjort for lås og tilbehør fra fabrikken.  Karmer og dørblader i stål leveres sammensatt.  Karmhylser sørger for rask og sikker montering. Vår leverandør er Daloc Norge AS.

Lyddempende dører :

Stille rom er en stadig mer etterspurt funksjon. Vår leverandør har et bredt sortiment lydklassifiserte tre- og ståldører, fra R’w 25 dB til r’w 50 dB.

Tette dører :

Lydklassifiseringen innebærer at dører og karmer er helt tette.  I tillegg til lydfordelene gjør dette at varmen ikke slipper ut og at f.eks matos ikke spres.  Branngasstette dører som hindrer branngass- og røyklekkasje kan også leveres og monteres.

Brannporter :

Vi leverer og monterer brannporter i forskjellige brannklasser.

Luker :

Vi leverer og monterer luker etter behov; både med og uten klassifiseringskrav.

Lagerdører :

Vi har til enhver tid ståldører på lager.  Lagerførte størrelser H og V :

900×2100 mm,  1000×2100 mm og 1100×2100 mm.

Ta kontakt med Kjell Haugland, tlf 91 57 54 71, epost kjell.haugland@thermax.rl.no eller Frode Stangeland, tlf 94 17 60 71, epost frode@thermax.rl.no for mer informasjon.

Service på branndører / brannporter :

Branndører og brannporter trenger årlig service slik at de til enhver til fungerer optimalt.

Vi utfører årlig service på branndører / brannporter etter skriftlig avtale.

PDA

Vi merker dørene med et strekkodesystem slik at neste gang service tas er det bare å scanne døren så vi kan oppdatere dokumentasjonen.

Dokumentasjon sendes kunde som PDF eller i papirformat.