2014-07-30 08.55.51

Branntetting : Den viktigste grunnen til å tenke passiv brannsikring er å hindre en eventuell brann i å spre seg.  Av den grunn planlegges og utføres en bygning som egne brannceller.  Dette for å hindre at en eventuell brann sprer seg videre i et bygg.  Vegger, tak, gulv, dører og gjennomføringer branntettes med brannhemmende produkter.

Vi branntetter hull og gjennomføringer fra tømmerarbeid, rørleggerarbeid, ventilasjonsarbeid, elektroarbeid og betongarbeid. I vårt arbeid med branntetting bruker vi brannmansjetter, brannpakninger, rørstrupere, knipere, gipsmørtel, brannplater og brannfugemasse.

Ta kontakt med Anders Didrik Rugland, tlf 48 2061 31 eller Kristoffer Wilèn Haaland, tlf 91 90 50 48 for mer informasjon.

Vi kan utføre branntetting i henhold til krav i BREEAM NOR.

Smart branntetting