2014-07-30 08.55.51

Branntetting : Den viktigste grunnen til å tenke passiv brannsikring er å hindre en eventuell brann i å spre seg.  Av den grunn planlegges og utføres en bygning som egne brannceller.  Dette for å hindre at en eventuell brann sprer seg videre i et bygg.  Vegger, tak, gulv, dører og gjennomføringer branntettes med brannhemmende produkter.

Vi branntetter hull og gjennomføringer fra tømmerarbeid, rørleggerarbeid, ventilasjonsarbeid, elektroarbeid og betongarbeid. I vårt arbeid med branntetting bruker vi brannmansjetter, brannpakninger, rørstrupere, knipere, gipsmørtel, brannplater og brannfugemasse.

Vi kan utføre branntetting i henhold til krav i BREEAM NOR.

Smart branntetting