IMG_3761

Vi strekker oss litt lenger

Fuging :
Den viktigste grunnen til fuging er å beskytte mot vann, vind, kulde, oppnå høy isolasjonsverdi og unngå kuldebroer.
Brannfuging er også en viktig del innenfor arbeidet med fuging.

Vi er en av Rogalands største aktører når det gjelder fuging av vinduer og betongelementer.
Kontakt Ove for bistand vedrørende fugedetaljer.

Levetid :
Dersom fuging er riktig utført vil tettefunksjonen opprettholdes i mange år.  Levetiden for selve betongelementene vil likevel være vesentlig lengre.  Det er derfor viktig at fugene utføres slik at fugematerialet kan skiftes.

Brann :
Det er viktig å passe på at fugene har samme brannmotstand som de tilstøtende elementene.

Bevegelser:
Alle materialer er gjenstand for volumforandring som følge av svinn, fukt, krymp og temperaturvariasjoner.

Temperaturvariasjon :
I mørke veggflater kan overflatetemperaturen komme opp i + 60 °C om sommeren og synke til – 40°C  om vinteren.  Lyse veggelementer vil ikke komme opp i samme høye overflatetemperaturer.