2014-07-30 14.16.20

Vi er en av to bedrifter som skal være med i et pilotprosjekt under BFO for å bli sertifisert innenfor NS-ISO 9001:2008 med bransjestandard.

Vi skal også sertifisere våre brannsikringsmontører.

Det blir da mulig å få fagkompetanse for følgende områder:

Brannisolering av stål
Dører, luker og porter
Fuging
Branntetting
Brannmaling av stålkonstruksjoner
Brannbeskyttelse av tre
Brannbeskyttelse av betongkonstruksjoner